Slavnostní otevření nové Pašerácké stezky v Orlickém Záhoří 18.8.2018

https://www.rda-rk.cz/clanky-slavnostni-otevreni-nove-paseracke-stezky-v-orlickem-zahori.html

letak zahori cz pl final1

 

V sobotu 11.8.2018 pořádala Obec Orlické Záhoří mezinárodní dřevařskou soutěž KUNŠTÁTSKÝ DRVOŠTĚP.

Soutěžilo se ve třech kategoriích:

1) Štípání špalku štípací sekerou na přesnost:    I. Miloš Hrachovina

                                                                            II. Josef Kůst

                                                                           III. Martin Kaška

 

2) Řezání klády ruční pilou (kaprovkou)  ve dvojici na čas:   I. Jan Weber a Miroslav Kříž

                                                                                              II. Miloš Fabián a Miloš Burket

                                                                                             III. Slawek Gonciarz a Grzegorz Bartczyszyn

 

3) Řezání motorovou pilou na čas a přesnost:   I. Radek Jirásek

                                                                          II. Miroslav Hovad

                                                                         III. František Smolka ml.

                                                                         IV. Luděk Skalický

                                                                          V. Martin Kůst

                                                                         VI. Josef Kůst

 

Celková výsledková listina dle jednotlivých kategorií

V doprovodném programu ukázali svoje umění umělečtí řezbáři pan Kříž a pan Ježek. Večerní program zajistila hudební skupina VIPIŠ.

Fotodokumentace: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/75-kunstatsky-drvostep-11-8-2018

 

 

 

 

V sobotu 7.7.2018  pořádala Obec Orlické Záhoří XI. ORLICKO-BYSTŘICKÝ PUTOVNÍ POHÁR.

Mezinárodní akce v požárním sportu se zúčastnil  senátor JUDr. Miroslav Antl, který předával soutěžícím družstvům ocenění.

 

Umístění:

KATEGORIE DĚTI:

I.  Zablocie (PL)

 

KATEGORIE ŽENY:

   I. Přepychy

  II. Žamberk

 III. Líšnice

 IV. OSP Plawnica

  V. Žárová

 VI. Rokytnice v Orlických horách

 

KATEGORIE MUŽI:

   I. OSP Plawnica (PL)

  II. Třebešov

 III. Líšnice

 IV. Rokytnice v Orlických horách A

  V. Žárová

 VI. Žamberk

VII. Kameničná

VIII. Rokytnice v Orlických horách B

  IX. Pěčín

   X. Bartošovice v Orlických horách

  XI. Orlické Záhoří

 

V okrskové soutěži 13. okrsku Rokytnicko umístění MUŽI:

   I. Rokytnice v Orlických horách A

  II. Orlické Záhoří

 III. Rokytnice v Orlických horách B

 IV. Pěčín

  V. Bartošovice v Orlických horách

 

V okrskové soutěži 13. okrsku Rokytnicko umístění ŽENY:

   I. Rokytnice v Orlických horách

 

 

V doprovodném programu ukázky první pomoci a požární techniky. 

Večerní program zpříjemnila  kapela TROP z Olešnice v Orlických horách.

 

FOTODOKUMENTACE: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/71-orlicko-bystricky-putovni-pohar-7-7-2018

 

 

  

Obec Orlické Záhoří pořádala o víkendu 23. - 24.6.2018 tradiční POUŤOVÉ OSLAVY.

Program obou dnů začínal odpoledne bohoslužbou, v sobotu v kapli Navštívení Panny Marie v Černé Vodě, kde se připomínalo 10. výročí znovu vysvěcení kaple a v neděli poutní bohoslužbou v kostele sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří. Obě bohoslužby koncelebroval Mons. Josef Suchár, nedělní bohoslužbu tlumočila v německém jazyce PhDr. Jana Šebová.

V sobotu si přišly  na své i děti, pro které  byla  připravena pohádka "Jak si  Rózička štěstí našla" v podání Loutkového divadla Maminy z Jaroměře.

Po pohádce se děti svezly na koníkovi a  dle možností a rozmarů počasí si zaskákaly na trampolíně. O večerní zábavu se postarala kapela JUNO s houslistkou Nikou z Náchoda.

 

V neděli odpolední slavnostní program zahájili přivítáním hostů pouťových oslav Mgr. Milan Greguš a Herbert Breiter.

Po zahájení nedělních oslav vystoupil  taneční soubor Česká Beseda z Lukavice u Žamberka, houslistka Nika, děti z místní Mateřské a Základní školy, pěvecký sbor Orlickohorských v krojích a Míra a Veronika Tomanovi s písničkami k tanci a poslechu.

 

Děkujeme všem příznivcům, dobrovolníkům  a sponzorům pouťových oslav za jejich účast, pomoc a podporu.

 FOTODOKUMENTACE: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/69-poutove-oslavy-23-24-6-2018

 

TV ORLICA 23. - 24. 6. 2018

http://www.tvorlica.pl/?p=14988#more-14988

http://www.tvorlica.pl/?p=15000#more-15000