26.04.2017 30.06.2018 - Schválení závěrečného účtu 2016 - Usnesení zastupitelstva dne 24.04.2017
                                                           Zpráva o hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2016 - titulní strana

                                                           Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Orlické Záhoří za rok 2016
                                                           Závěrečný účet obce Orlické Záhoří za rok 2016 - sestava Fenix
                                                           Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky - 2016
                                                           Inventarizační zpráva obce Orlické Záhoří za rok 2016 
                                                           Zápis z kontroly hospodaření S.O.M. spol. s.r.o. Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy
                                                           Zápis z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy
                                                           Zápis z kontroly hospodaření SKI Areálu Orlické Záhoří za rok 2016 + sestavy