Volby prezidenta republiky    - Rozhodnutí předsedy senátu parlamentu ČR o vyhlášení volby prezidenta republiky

                                                   - Možnost hlasování na voličský průkaz

                                                   - Informace o způsobu hlasování

                                                   - Stanovení minimálnlího počtu členů okrskové volební komise a počtu prostorů pro úpravu hlasovacích lístků a jmenování zapisovatele

                                                   - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

                                                   - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

                                                   - Opis výsledku hlasování

21.08.2017   06.09.2017     Veřejná vyhláška - ÚR - MEUROK/917/I/1/390/2017/Hock-4
                                             Legenda