Volby do zastupitelstev obcí dne 05.10.2018-06.10.2018   -     20.06.2018     Oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích podporující kandidaturu

                                                                                                 -     20.06.2018     Oznámení - stanovení obcí pro registraci kandidátních listin

                                                                                                 -     12.07.2018     Informace občanům - pro volby do zastupitelstva obce Orlické Záhoří

                                                                                                 -     08.10.2018     Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

 Volby prezidenta republiky    - Rozhodnutí předsedy senátu parlamentu ČR o vyhlášení volby prezidenta republiky

                                                   - Možnost hlasování na voličský průkaz

                                                   - Informace o způsobu hlasování

                                                   - Stanovení minimálnlího počtu členů okrskové volební komise a počtu prostorů pro úpravu hlasovacích lístků a jmenování zapisovatele

                                                   - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

                                                   - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

                                                   - Opis výsledku hlasování