V pátek 5.10.2018 pořádal na hřišti místní spolek Za horami Orlické Záhoří pro děti a rodiče 12. Slet draků.

Dráčci létali téměř sami, počasí nám po dlouhé době velmi přálo.

Děkujeme všem účastníkům a sponzorům, kteří se na akci podíleli.

Fotodokumentace:http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/79-drakiada-5-10-2018

 

 

V pátek 14.9.2018 pořádal spolek Za horami Orlické Záhoří pro děti a rodiče Pašeráckou stezku.

Tentokrát jsme šli po nově vybudované Pašerácké stezce, která začíná u penzionu Černá Voda  (místní část Orlického Záhoří)

a na ní si děti i rodiče vyzkoušeli své dovednosti.

Zavázat botu, vyzkoušet si doskočit co nejdále u kobylky, či rozpohybovat vodou mlýn nebo vytasit meč.

Každé ze zastavení s úkolem této stezky, má odpočinkové zázemí.

Po zdárném zvládnutí stezky jsme se občerstvili a odměnili.

Děkujeme všem účastníkům a sponzorům a budeme se těšit na setkání 5.10.2018 při Drakiádě na místním hřišti.

Fotodokumentace - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/77-paseracka-stezka-14-9-2018

 

 

 

 

Slavnostní otevření nové Pašerácké stezky v Orlickém Záhoří 18.8.2018

https://www.rda-rk.cz/clanky-slavnostni-otevreni-nove-paseracke-stezky-v-orlickem-zahori.html

letak zahori cz pl final1

 

V sobotu 11.8.2018 pořádala Obec Orlické Záhoří mezinárodní dřevařskou soutěž KUNŠTÁTSKÝ DRVOŠTĚP.

Soutěžilo se ve třech kategoriích:

1) Štípání špalku štípací sekerou na přesnost:    I. Miloš Hrachovina

                                                                            II. Josef Kůst

                                                                           III. Martin Kaška

 

2) Řezání klády ruční pilou (kaprovkou)  ve dvojici na čas:   I. Jan Weber a Miroslav Kříž

                                                                                              II. Miloš Fabián a Miloš Burket

                                                                                             III. Slawek Gonciarz a Grzegorz Bartczyszyn

 

3) Řezání motorovou pilou na čas a přesnost:   I. Radek Jirásek

                                                                          II. Miroslav Hovad

                                                                         III. František Smolka ml.

                                                                         IV. Luděk Skalický

                                                                          V. Martin Kůst

                                                                         VI. Josef Kůst

 

Celková výsledková listina dle jednotlivých kategorií

V doprovodném programu ukázali svoje umění umělečtí řezbáři pan Kříž a pan Ježek. Večerní program zajistila hudební skupina VIPIŠ.

Fotodokumentace: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/75-kunstatsky-drvostep-11-8-2018

 

 

 

 

V sobotu 7.7.2018  pořádala Obec Orlické Záhoří XI. ORLICKO-BYSTŘICKÝ PUTOVNÍ POHÁR.

Mezinárodní akce v požárním sportu se zúčastnil  senátor JUDr. Miroslav Antl, který předával soutěžícím družstvům ocenění.

 

Umístění:

KATEGORIE DĚTI:

I.  Zablocie (PL)

 

KATEGORIE ŽENY:

   I. Přepychy

  II. Žamberk

 III. Líšnice

 IV. OSP Plawnica

  V. Žárová

 VI. Rokytnice v Orlických horách

 

KATEGORIE MUŽI:

   I. OSP Plawnica (PL)

  II. Třebešov

 III. Líšnice

 IV. Rokytnice v Orlických horách A

  V. Žárová

 VI. Žamberk

VII. Kameničná

VIII. Rokytnice v Orlických horách B

  IX. Pěčín

   X. Bartošovice v Orlických horách

  XI. Orlické Záhoří

 

V okrskové soutěži 13. okrsku Rokytnicko umístění MUŽI:

   I. Rokytnice v Orlických horách A

  II. Orlické Záhoří

 III. Rokytnice v Orlických horách B

 IV. Pěčín

  V. Bartošovice v Orlických horách

 

V okrskové soutěži 13. okrsku Rokytnicko umístění ŽENY:

   I. Rokytnice v Orlických horách

 

 

V doprovodném programu ukázky první pomoci a požární techniky. 

Večerní program zpříjemnila  kapela TROP z Olešnice v Orlických horách.

 

FOTODOKUMENTACE: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/71-orlicko-bystricky-putovni-pohar-7-7-2018