V sobotu 30. listopadu 2019 se v Orlickém Záhoří konal I. Adventní koncert s ochutnávkou pašeráckých dobrot.

V kostele sv. Jana Křtitele byla rozsvícena první  svíce na adventním věnci.  Dětí z místní školy a školky na úvod  zazpívaly vánoční koledu  a  začalo  I. adventní koncertní vystoupení dětského pěveckého sboru Petrklíč z Letohradu s hudebním doprovodem pod vedením  sbormistryně Mirky Stejskalové.

Účinkující a hosté koncertu byli odměněni sladkými pašeráckými dobrotami, které pro tuto příležitost připravily děti z místní školy a školky.

Na Obecním úřadě probíhal tradiční adventní jarmark, nechyběly adventní věnce, keramika, vánoční ozdoby a dekorace, šperky, hrníčky, kalendáře, cukroví, perníčky, výborné pašerácké klobásy, párečky a teplé nápoje.

Po setmění byl  slavnostně rozsvícen vánoční strom a betlém a je tu advent ... 

Z kostela  bylo  k betlému přeneseno adventní světlo, které se během podvečera postupně šířilo mezi návštěvníky.

Akce se konala v rámci projektu "Rok pašeráka" reg. č.CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002047, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

publicita fmp komplet barevna jpg11

 

Další z cyklu putovních adventních koncertů Advent mezi horami, bude v sobotu 7.12.2019 ve 14 hodin v polské Lasówce, v kostele sv. Antonína. Těšit se můžete na smíšený pěvecký sbor STA ALLEGRO z Kudowy Zdrój.

 

Foto: Mgr. Michaela Prouzová 

http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/98-i-adventni-koncert-s-ochutnavkou-paserackych-dobrot-30-11-2019

V pátek 4. října 2019 odpoledne pořádal na místním hřišti spolek  Za horami Orlické Záhoří pro rodiče a děti  XIII. Slet draků v Orlickém Záhoří.

Předpověď počasí s trvalým deštěm na toto odpoledne  se zázračně  nevyplnila, dokonce  foukal  i vítr a po jedné přeháňce se objevila duha a sluníčko.

Všechny děti  dostaly draka  hned na začátku, aby byly   zajištěny letové podmínky pro všechny stejně. A tak se všem podařilo svého draka zvednout ze země do vzduchu. Na hřišti bylo možné vidět i více než 20 draků najednou. 

Děkujeme rodičům s dětmi za jejich účast a také našim sponzorům, že tyto akce podporují.

J. Matyášová - Za horami Orlické Záhoří, z.s.

20191004 160531

 20191004 162647

 20191004 160413

 20191004 154813

20191004 154758

Poznávací zájezd na zámek Książ

Dne 25.9.2019 pořádala obec Orlické Záhoří ve spolupráci s gminou Bystrzyca Kłodzka poznávací zájezd na zámek Książ ve Wałbrzychu.
 
Zámek Książ je největším zámkem v Dolním Slezsku a zároveň třetím největším v Polsku. Jde o majestátní objekt, který působí svou monumentální formou, architektonickým bohatstvím a pohádkovou krajinou v samotném středu CHKO Knížecí park. Památka zažila několik architektonických destrukcí a následných oprav. Zámek vlastnilo během staletí několik majitelů - nejvýznamnější vliv na jeho architektonický stav měla vladařská rodina Hochbergů.
 
Počátky zámku Książ jsou datovány ke konci 13. století. Hrad byl postaven Boleslavem I. Surovým, členem polské rodiny stavitelů slezských hradů, svídnicko-javorských Piastovců. Ve 14. století vešel hrad do majetku rytířských rodin, následně zde přes čtyři staletí vládli Hochbergové, až do doby konfiskace Velkoněmeckou říší. V době Hochbergů byl obranný hrad přestaven na jednu z nejkrásnějších rezidencí této evropské oblasti. V 17. století byly zbořeny obranné zdi a na jejich místě vznikla terasová zahrada. V rámci stavby barokní části vznikla frontální část zámku spolu s nejkrásnější místností - Maxmilianovým sálem. Vystavěny byly i přístavby předzámeckého areálu a okázalá vstupní budova s bránou, do kterého byla umístěna proslulá knihovna Hochbergů.
 
Konečný vzhled získal zámek během druhé přestavby na začátku 20. století. V tomto období bylo postaveno také západní křídlo s dvěma věžemi a křídlo severní. V této době měly na Książ vliv i politické okolnosti, jako první světová válka, ekonomická krize a osobní problémy Hochbergů. To vše stálo za nedokončením přestavby a způsobilo finanční kolaps rodiny Hochbergů, která nakonec musela zámek opustit. Památka byla posléze zestátněna Velkoněmeckou říší. Důsledkem adaptací zámku během druhé světové války na Hitlerovo válečné velvyslanectví byla část zámku drastickým způsobem poničena a mnohé původní vybavení zámku odvezeno.
 
V období let 1945 až 1946 tu měla základnu sovětská armáda, která pokračovala v devastaci objektu. Vykradena byla cenná sbírka Majoratské knížecí knihovny, která čítala 64 000 svazků. Větší část knih byla pravděpodobně odvezena na území tehdejšího SSSR. V poválečném období podléhal zámek devastacím ještě dlouho a byl plundrován místními drancovníky. Teprve v 50. letech byl zabezpečen krajskými památkáři a v 70. letech zahájeny první renovační práce.
 
Nejrůznější renovační a udržovací práce probíhají dodnes. V současné době je např. rekonstruován vodní systém zámeckého parku.


Akce se konala v rámci mikroprojektu 10 let spolu, reg. č.CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001778, který je spolufinancován z EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Text: Mgr. Michaela Prouzová

V pátek 13.9.2019 pořádala Obec Orlické Záhoří v rámci projektu "10 let spolu" reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001778 spolu s Gminou Bystrzyca Klodzka na místním hřišti  Pašeráckou stezku odvahy.

Úkolem pro děti a jejich rodiče bylo  vysvobodit Pašeráka s pašovanými odměnami. Pašeráka s pašovaným zbožím totiž chytil četník a držel ho v síti - vězení.

Děti za každý splněný úkol dostaly  od Kačenky a Rampušáka písmenka, ze kterých společně vyluštily radu, jak Pašeráka vysvobodit.

Rada z písmenek zněla: "Četník určitě usne, když mu hezky tiše zazpíváte ukolébavku Černé oči jděte spát" . Po zazpívání ukolébavky, četník usnul a děti Pašeráka vysvobodily. Dostaly se tak i k pašovaným odměnám spolu s medailemi za jejich statečnost.

Foto: Mgr. Michaela Prouzová - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/92-paseracka-stezka-odvahy-13-9-2019

 

 

 

V sobotu 10.8.2019 pořádala Obec Orlické Záhoří v rámci projektu „10 let spolu“ registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001778

Mezinárodní dřevosochání (Kunštátský drvoštěp).

Všechny soutěžící a diváky přivítal spolu se starostou obce, hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který si vyzkoušel i první soutěžní disciplínu,

štípání sekerou na přesnost. Mezi  další disciplíny patřilo řezání kaprovkou ve dvojici na čas a řezání motorovou pilou na přesnost a čas.

Ve dvou disciplínách  soutěžila Kačenka s Rampušákem a  ve štípání sekerou  i Pašerák.

V průběhu soutěže  mohli diváci sledovat  i úžasnou práci  řezbářů. Před vyhodnocením soutěže byla předvedena  dvoumužná motorová pila z 60. let

minulého století. K tanci a poslechu  od odpoledních hodin hrála kapela  VIPIŠ.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

FOTODOKUMENTACE: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/90-mezinarodni-drevosochani-10-8-2019?start=0

Ocenění