8.8.2020 Kunštátský drvoštěp s ukázkou vyřezávání pašeráků motorovou pilou - Orlické Záhoří

Kategorie soutěže :
Štípání špalku na přesnost
I. Jiří Kolovratník...
II. Jaroslav Lankaš
III. Filip Trejtnar

Řezání kaprovkou na čas
I. Miroslav Máslo + Jaroslav Lankaš
II. Miloš Fabián + Miloš Burget
III. Josef Kůst + Martin Kůst

Řezání motorovou pilou na čas a přesnost
I. Miroslav Máslo
II. Lukáš Mareš
III. František Smolka

Výsledky sekera + kaprovka

Výsledky pila

 

O večerní zábavu se tradičně postarala hudební skupina VIPIŠ.

 

Akce se konala v rámci česko-polského projektu "Rok pašeráka" reg. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002047, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

11

22

33

V sobotu 11.7.2020 se konal v Orlickém Záhoří v rámci projektu "Rok pašeráka" 13. ročník Orlicko-Bystřického poháru se soutěžemi pro malé pašeráky, soutěžilo se v požárním sportu.

Zúčastnilo se celkem 11 družstev, ve třech kategoriích: děti, ženy, muži, z toho 4 byly z Polska.

Slavnostního zahájení se účastnili: hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček, za územní odbor HZS  Rychnov nad Kněžnou  ředitel Martin Král a náměstek úseku IZS a operačního řízení David Pouč.

V doprovodném programu proběhla ukázka Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a SDH Rokytnice v Orlických horách při vyprošťování  zraněného z auta.

O hudební produkci se postarala skupina Trop z Olešnice v Orlických horách.

20200711 171145

20200711 165246

 

Pořadí:                             čas:

DĚTI

  I. Zablocie (PL)            0:41,27

 II. Plawnica (PL)           0:47,29

 

 

ŽENY

  I. Žamberk (CZ)             0:38,38

 II. Kameničná (CZ)          0:46,66

III. Zdelov (CZ)                 0:51,61

 

MUŽI

  I. Žamberk (CZ)             0:39,64

 II. Zálší (CZ)                    0:42,12

III. Plawnica (PL)             0:43,66

O víkendu 27. - 28.6.2020 se v Orlickém Záhoří konaly v rámci česko-polského projektu Rok pašeráka reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002047 Pouťové oslavy s pašeráckou zábavou.

Sobotní program zahájila posvícenská bohoslužba v  Černé Vodě, kde se připomínalo 12. výročí znovuvysvěcení kaple Navštívení Panny Marie, kterou opravily Lesy ČR s.p. a slavnostně tu zazněly lovecké signály, které znějí na honech, v podání Filipa Trejtnara.

Další program pro děti i dospělé byl připraven na místním hřišti, kde se  děti bavily  s klaunem a později všichni na  pašerácké zábavě se skupinou Relax.

Nedělní pouťovou bohoslužbu koncelebroval duchovní správce farnosti Mons. Josef Suchár, na varhany hrál Josef Hroch a spolu s ním zpívala Eliška Hrochová. V německém jazyce a místním dialektu zpíval sbor Orlickohorských a také nechyběl polský jazyk našich přátel z Polska.

Slavnostní odpolední program na návsi uvedl a všechny přítomné přivítal místostarosta Libor Krček. Ve svém hudebním vystoupení, tentokrát na návsi pokračovali Josef a Eliška Hrochovi. Děti z místní školy a školky si s panem učitelem Petrem Strachem připravily a zazpívaly lidové písničky: "Já jsem muzikant", "Když jsem já sloužil"a "Není nutno" od Jaroslava Uhlíře. V německém jazyce o lásce, kráse a přírodě Orlických hor zpíval sbor Orlickohorských pod vedením Aloise Galleho. Na závěr programu hráli a zpívali Míra a Veronika Tomanovi.

Fotodokumentace: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/102-poutove-oslavy-s-paserackou-zabavou-27-28-6-2020

publicita fmp komplet barevna jpg11

 

 

 

 

 

 

V sobotu 15.2.2020 se v Orlickém Záhoří konalo MASOPUSTNÍ VESELÍ.

V průvodu se sešlo téměř 50 masek a průvod doprovázelo stejný počet přihlížejících.

V průvodu a na večerní zábavě tradičně hrál Míra Toman.


Děkujeme všem účastníkům, muzikantům a občerstvujícím.

 

V sobotu 11.1.2020 se konal ve Skiareálu Černá Voda - Orlické Záhoří, závod na saních rohatých,  s mottem "Zkus předjet pašeráka".

Akce se konala v rámci česko-polského projektu "Rok pašeráka" reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002047, který Obec Orlické Záhoří realizuje s Gminou Bystrzyca Klodzka.

Ukázkovou jízdu předvedli Pašerák s Rampušákem a také samozřejmě soutěžili.

Do cíle závodu dojelo 42 posádek, včetně několika polských.

Vítězná posádka ve složení: p. Chvojková a p. Baše, která dojela v čase 21,75 sekund, naplnila motto závodu a předjela zkušenou pašeráckou dvojici.

Výsledky ke stažení

dsc 0804

 

 

 

 

Ocenění