Ve čtvrtek 13.7.2017 se v našem partnerském  městě Bystrzyca Klodzka konal Kulturní polsko-český  čtvrtek.
Akce se konala v rámci projektu TRADICE V ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374.

 
Krásný kulturní program „NA LUDOWO“ ohohatil i náš  český folklórní soubor Baldrián z Pardubic.
Děkujeme celému souboru za profesionální vystoupení  a jeho vedoucímu panu Aleši Mokrenovi, který soubor řídí, za jeho  dlouholetou obětavou práci.

Z polských pěveckých a tanečních souborů se vystoupení účastnily soubory: Jagoda, Waliszowianie, Kaźmierzanka, Tarnawiczanka,Lomniczanki i Wilczanie.


Další Kulturní polsko-český čtvrtek se bude konat v Bystrzyca Klodzka  3.8.2017, kde vystoupí  česká houslistka NIKA z Náchoda.

Fotodokumentace: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/26-polsko-cesky-kulturni-ctvrtek-13-7-2017


 

V sobotu 8.7.2017 se v Orlickém Záhoří konal  v rámci projektu
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374 TRADICE V ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE -
X. ORLICKO-BYSTŘICKÝ PUTOVNÍ POHÁR.
 
Registrovalo se celkem 13 družstev v kategoriích – MUŽI, ŽENY, DĚTI.
 
Výsledky DĚTI                                                     ČAS
 

I.OSP  ZABLOCIE      (PL)                                 56,47


 
 
Výsledky ŽENY
 

I. ŽÁROVÁ                                                        49,07


II. PŘEPYCHY                                                    N


 
 
Výsledky MUŽI
 

I.  ROKYTNICE V ORL.H. „A“                          30,45


II. BOHDAŠÍN                                                  32,26


III. OSP PLAWNICA   ( PL)                              33,25
 
V doprovodném programu předvedl ČČK Prostějov ukázky první pomoci, děti si připomněly v česko-polském  jazyce jak postupovat při  ošetřeních různých zranění a také si to  mohly vyzkoušet, zopakovaly si i důležitá telefonní čísla a to i polská.
 
Po vyhlášení výsledků následovala zábava s hudební skupinou TROP z Olešnice.
 
Děkujeme všem soutěžícím za účast a budeme se těšit na Vaši přízeň v příštím roce.

FOTODOKUMENTACE: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/25-x-orlicko-bystricky-putovni-pohar-8-7-2017


O víkendu 24.-25.6.2017 pořádala Obec Orlické Záhoří v rámci projektu Tradice v údolí Divoké Orlice reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374 tradiční Kunštátskou pouť.

Sobotní program zahájila posvíceňská mše svatá v kapličce Navštívení Panny Marie na Černé Vodě (Orlické Záhoří), kterou  koncelebroval  P. Jan Rybář v česko-německém jazyce.
Odpoledne bylo vyhrazeno pro děti,  na místním hřišti se učily kouzlit s Mr. Carlem a nechyběla ani směs pohádek pana Peřiny (O Palečkovi, O Červené karkulce, O neposlušných kůzlátkách, …).
O večerní zábavu se postarala hudební skupina Juno z Náchoda s houslistkou Nikou, vyvrcholením večerního programu byla ohňová show,  v podání TUB Bystrzyca Klodzka, z našeho partnerského města, které zastupoval Lucjan Morajda.

Neděle byla také zahájena poutní mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele, kterou koncelebroval Mons. Josef Suchár v českém jazyce a do německého jazyka překládala PhDr. Jana Šebová.
Mši svatou doprovázely slavnostní fanfáry na trubky  v podání Davida Škařupy a Petra Strakoše, na varhany hrál Petr Strakoš.
Slavnostního zahájení se ujala houslistka Nika, dále všechny přítomné přivítal a seznámil s programem Mgr. Milan Greguš, pan Hebert Breiter přivítal hosty v německém jazyce.
Po uvítání pokračoval program vystoupením dětí z místní Mateřské a Základní školy pod vedením jejich učitelek Radomíry Šafářové a Evy Poislové.
Lidové písně v německém dialektu zazpíval sbor Orlickohorských pod vedením pana Aloise Galleho.
K tanci a poslechu hráli a zpívali Míra a Veronika Tomanovi.

Děkujeme všem za účast a pomoc s přípravami této akce.


FOTODOKUMENTACE:
http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/23-kunstatska-pout-24-25-6-2017


 
 

Ve čtvrtek 1.6.2017 se Obec Orlické Záhoří účastnila v partnerském městě Bystrzyca Klodzka v rámci projektu TRADICE V ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374 KULTURNÍHO POLSKO-ČESKÉHO ČTVRTKU - DNE DĚTÍ.

Děti ze ZŠ Orlické Záhoří si užily krásné odpoledne plné zábavy a tance. V programu vystoupila taneční skupina ALABAMA ze Žamberka.
Děkujeme našim partnerům za krásný odpolední program pro děti !!!


 

Ve středu 17.5.2017 pořádala Obec Orlické Záhoří ve spolupráci s Gminou Bystrzyca Klodzka výlet do ZOO Wroclaw pro děti a rodiče z Čech,
kterým děti oslavily  Mezinárodní den dětí. Výlet byl realizován v rámci projektu TRADICE V ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE CZ.11.4.120//0.0/0.0/ 16_008/0000374.

Za partnerské město Bystrzyca Klodzka se výletu účastnil pan Lucjan Morajda, který výletníky informoval o Wroclawi
a zajímavostech okolí.

Krásné zážitky ze ZOO Wroclaw si odneslo 102 výletníků, kterým přálo slunečné počasí.
FOTODOKUMENTACE - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/22-vylet-zoo-wroclaw-17-5-2017Ocenění