O víkendu 24.-25.6.2017 pořádala Obec Orlické Záhoří v rámci projektu Tradice v údolí Divoké Orlice reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374 tradiční Kunštátskou pouť.

Sobotní program zahájila posvíceňská mše svatá v kapličce Navštívení Panny Marie na Černé Vodě (Orlické Záhoří), kterou  koncelebroval  P. Jan Rybář v česko-německém jazyce.
Odpoledne bylo vyhrazeno pro děti,  na místním hřišti se učily kouzlit s Mr. Carlem a nechyběla ani směs pohádek pana Peřiny (O Palečkovi, O Červené karkulce, O neposlušných kůzlátkách, …).
O večerní zábavu se postarala hudební skupina Juno z Náchoda s houslistkou Nikou, vyvrcholením večerního programu byla ohňová show,  v podání TUB Bystrzyca Klodzka, z našeho partnerského města, které zastupoval Lucjan Morajda.

Neděle byla také zahájena poutní mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele, kterou koncelebroval Mons. Josef Suchár v českém jazyce a do německého jazyka překládala PhDr. Jana Šebová.
Mši svatou doprovázely slavnostní fanfáry na trubky  v podání Davida Škařupy a Petra Strakoše, na varhany hrál Petr Strakoš.
Slavnostního zahájení se ujala houslistka Nika, dále všechny přítomné přivítal a seznámil s programem Mgr. Milan Greguš, pan Hebert Breiter přivítal hosty v německém jazyce.
Po uvítání pokračoval program vystoupením dětí z místní Mateřské a Základní školy pod vedením jejich učitelek Radomíry Šafářové a Evy Poislové.
Lidové písně v německém dialektu zazpíval sbor Orlickohorských pod vedením pana Aloise Galleho.
K tanci a poslechu hráli a zpívali Míra a Veronika Tomanovi.

Děkujeme všem za účast a pomoc s přípravami této akce.


FOTODOKUMENTACE:
http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/23-kunstatska-pout-24-25-6-2017


 
 

Ve čtvrtek 1.6.2017 se Obec Orlické Záhoří účastnila v partnerském městě Bystrzyca Klodzka v rámci projektu TRADICE V ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374 KULTURNÍHO POLSKO-ČESKÉHO ČTVRTKU - DNE DĚTÍ.

Děti ze ZŠ Orlické Záhoří si užily krásné odpoledne plné zábavy a tance. V programu vystoupila taneční skupina ALABAMA ze Žamberka.
Děkujeme našim partnerům za krásný odpolední program pro děti !!!


 

Ve středu 17.5.2017 pořádala Obec Orlické Záhoří ve spolupráci s Gminou Bystrzyca Klodzka výlet do ZOO Wroclaw pro děti a rodiče z Čech,
kterým děti oslavily  Mezinárodní den dětí. Výlet byl realizován v rámci projektu TRADICE V ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE CZ.11.4.120//0.0/0.0/ 16_008/0000374.

Za partnerské město Bystrzyca Klodzka se výletu účastnil pan Lucjan Morajda, který výletníky informoval o Wroclawi
a zajímavostech okolí.

Krásné zážitky ze ZOO Wroclaw si odneslo 102 výletníků, kterým přálo slunečné počasí.
FOTODOKUMENTACE - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/22-vylet-zoo-wroclaw-17-5-2017Ve středu 3.5.2017 odpoledne se v zasedací místnosti obecního úřadu v Orlickém Záhoří konala beseda s MgA. Jaroslavem Tichým,
který připravil k celoroční výstavě a věnoval obci do archivu fotografie s názvem - Vzpomínky z Kunštátu a okolí ve fotografiích rodiny Tichých.
Besedy se účastnili i místní školáci, kteří se mohli dozvědět, jak se žilo  mezi světovými válkami, ale i jak se dříve fotografovalo.FOTODOKUMENTACE - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/19-slavnostni-otevreni-vystavy-3-5-2017

 

V sobotu 1.4.2017 pořádala místní ZŠ a MŠ
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL.
Na programu maškarního odpoledne byla promenáda masek mladší a starší kategorie, hry, soutěže a tanec.

Umístění v mladší kategorii:

  I. KLÁRKA CVRČKOVÁ - ČERVENÁ KARKULKA
 II. TONÍK KRČEK - STROMEČEK
III. JAKUB ŠPINLER - HOKEJISTA


Umístění ve starší kategorii:

  I. ADAM LUKÁČ - SHREK
 II. KRISTÝNA CHMELOVÁ - ČARODĚJNICE
III. KRISTÝNA POISLOVÁ - KLOBOUČNÍK


FOTODOKUMENTACE - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/17-detsky-maskarni-karneval-1-4-2017