V pátek 15.9.2017 se na Spaloně a v okolí Gminy Bystrzyca Klodzka konaly v rámci projektu TRADICE V ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374 POLSKO-ČESKÉ POŽÁRNÍ MANÉVRY.
Za Obec Orlické Záhoří se zúčastnila šestičlenná jednotka dobrovolných hasičů s jejich velitelem  panem Karlem Vychytilem.

FOTODOKUMENTACE -  http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/30-polsko-ceske-pozarni-manevry-15-9-2017

 

V sobotu 12.8.2017 se v Orlickém Záhoří na hřišti konala mezinárodní  dřevařská soutěž KUNŠTÁTSKÝ DRVOŠTĚP.
Soutěžilo se ve třech kategoriích: štípání špalku na přesnost, řezání kaprovkou ve dvojici na čas a řezání motorovou pilou na přesnost a čas.

Akce se konala v rámci projektu TRADICE V ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE,reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

V doprovodném programu nechyběly ukázky řezbářského umění pana Miroslava Kříže a pana Ježka.

O večerní program se postarala hudební skupina VIPIŠ a ohňová show v podání TUB Bystrzyca Klodzka z našeho partnerského města.

Výsledky KUNŠTÁTSKÝ DRVOŠTĚP 2017

FOTODOKUMENTACE - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/27-12-8-2017-kunstatsky-drvostep?limitstart=0

Ve čtvrtek 3.8.2017 se v našem partnerském městě BYSTRZYCA KLODZKA konal v rámci projektu TRADICE V ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374  
  polsko-český kulturní čtvrtek. Bohatý program s divadélkem pro děti i dospělé, tancem a kouzelníkem obohatila naše houslistka NIKA z Náchoda.

Následující akcí tohoto projektu je mezinárodní dřevařská soutěž Kunštátský drvoštěp s doprovodným programem, která se koná 12.8.2017 v Orlickém Záhoří na hřišti od 13:00 hodin.
Z Polska se můžeme těšit na ohňovou show v podání TUB Bystrzyca Klodzka nebo na naši hudební skupinu VIPIŠ.

FOTODOKUMENTACE - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/28-polsko-cesky-kulturni-ctvrtek-3-8-2017-bystrzyca-klodzka

Ve čtvrtek 13.7.2017 se v našem partnerském  městě Bystrzyca Klodzka konal Kulturní polsko-český  čtvrtek.
Akce se konala v rámci projektu TRADICE V ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374.

 
Krásný kulturní program „NA LUDOWO“ ohohatil i náš  český folklórní soubor Baldrián z Pardubic.
Děkujeme celému souboru za profesionální vystoupení  a jeho vedoucímu panu Aleši Mokrenovi, který soubor řídí, za jeho  dlouholetou obětavou práci.

Z polských pěveckých a tanečních souborů se vystoupení účastnily soubory: Jagoda, Waliszowianie, Kaźmierzanka, Tarnawiczanka,Lomniczanki i Wilczanie.


Další Kulturní polsko-český čtvrtek se bude konat v Bystrzyca Klodzka  3.8.2017, kde vystoupí  česká houslistka NIKA z Náchoda.

Fotodokumentace: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/26-polsko-cesky-kulturni-ctvrtek-13-7-2017


 

V sobotu 8.7.2017 se v Orlickém Záhoří konal  v rámci projektu
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374 TRADICE V ÚDOLÍ DIVOKÉ ORLICE -
X. ORLICKO-BYSTŘICKÝ PUTOVNÍ POHÁR.
 
Registrovalo se celkem 13 družstev v kategoriích – MUŽI, ŽENY, DĚTI.
 
Výsledky DĚTI                                                     ČAS
 

I.OSP  ZABLOCIE      (PL)                                 56,47


 
 
Výsledky ŽENY
 

I. ŽÁROVÁ                                                        49,07


II. PŘEPYCHY                                                    N


 
 
Výsledky MUŽI
 

I.  ROKYTNICE V ORL.H. „A“                          30,45


II. BOHDAŠÍN                                                  32,26


III. OSP PLAWNICA   ( PL)                              33,25
 
V doprovodném programu předvedl ČČK Prostějov ukázky první pomoci, děti si připomněly v česko-polském  jazyce jak postupovat při  ošetřeních různých zranění a také si to  mohly vyzkoušet, zopakovaly si i důležitá telefonní čísla a to i polská.
 
Po vyhlášení výsledků následovala zábava s hudební skupinou TROP z Olešnice.
 
Děkujeme všem soutěžícím za účast a budeme se těšit na Vaši přízeň v příštím roce.

FOTODOKUMENTACE: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/25-x-orlicko-bystricky-putovni-pohar-8-7-2017