ADVENTNÍ JARMARK BYSTRZYCA KLODZKA 16.12.2017

V sobotu 16.12.2017 se konal v rámci projektu "Tradice v údolí Divoké Orlice" reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000326 v  partnerském městě Bystrzyca Klodzka ADVENTNÍ JARMARK.

Do programu akce byly zapojeny děti ze ZŠ v Orlickém Záhoří, zpívaly pod vedením paní učitelky Radomíry Šafářové  české  vánoční koledy.  Adventní jarmark probíhal před Kulturním domem, k zakoupení tu byly krásné adventní a vánoční ozdoby, řemeslné výrobky a teplé občerstvení. Adventní jarmark byl poslední akcí uvedeného projektu, poděkování a přání další spolupráce si vzájemně předali paní starostka Gminy Bystrzyca Klodzka  Renata Surma a Vojtěch Špinler starosta obce Orlické Záhoří.

 

Fotodokumentace - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/48-adventni-jarmark-bystrzyca-klodzka-16-12-2017

V sobotu 9.12.2017 se konal II. adventní koncert z cyklu Advent mezi horami v kostele sv. Antonína v Lasówce (PL).

Krásné adventní a vánoční písně zazpíval pěvecký sbor STA ALLEGRO z Kudowy Zdrój.

Děkujeme polským pořadatelům(Klášter Františkánů Zieleniec a rodině Smolarzových) za krásný odpolední zážitek.

 

Fotodokumentace 9.12.2017 http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/46-ii-adventni-koncert-lasowka-9-12-2017

 

V sobotu 16.12.2017 se můžete těšit také na polský pěvecký sbor    „RÓŻA“ z Różanki "   v kostele sv. Máří Magdalény ve 14:30 hodin v Bartošovicích v Orlických horách.

 

 

 

 

V sobotu 2.12.2017 se v kostele sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří konal  v rámci projektu

"Tradice v údolí Divoké Orlice" reg. č. CZ .11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000374

I. ADVENTNÍ KONCERT z cyklu Advent mezi horami.

Slavnostního zahájení I. adventního koncertu se ujal Mons. Josef  Suchár a  děti z místní Základní školy pod vedením Radomíry Šafářové  se zpěvem koled.

V další časti programu vystoupil dětský pěvecký sbor Petrklíč při ZUŠ Letohrad pod vedením sbormistryně Mirky Stejskalové.

Zazněly písně lidové, adventní a vánoční za hudebního doprovodu členů sboru.

Adventní atmosféru během celého odpoledne na obecním úřadě zajistil adventní jarmark řemeslných výrobků.

K zakoupení tu byly perníčky, čepice, svíčky, hrnečky, keramické výrobky a ozdoby, koberečky, ubrusy, dečky, vitrážové obrázky, andělé, adventní věnce, vánoční výzdoba, cukroví

a mnoho dalšího.

Teplé občerstvení  zahřálo a po setmění byl u obecního úřadu slavnostně rozsvícen vánoční strom a betlém za zpěvu koled místních dětí ze Základní školy  a  dětského pěveckého sboru Petrklíč.

Rozdávalo se i adventní světlo.

Druhý adventní koncert z tohoto cyklu  se koná v sobotu 9.12.2017 od 14:00 hodin v Lasówce (PL) v  kostele sv. Antonína.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další setkání.

 

 

FOTODOKUMENTACE:

 

http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/34-i-adventni-koncert-2-12-2017-orlicke-zahori

 

AKTUALITY Regional Development Agency 2.12.2017 - V Orlickém Záhoří zahájili advent : https://www.rda-rk.cz/clanky-detsky-pevecky-sbor-petrklic-zahajil-advent-v-orlickem-zahori.html

V pátek 6.10.2017 pořádal z.s. Za horami Orlické Záhoří pro děti a rodiče sportovní odpoledne - "XI. SLET DRAKŮ V ORLICKÉM ZÁHOŘÍ,aneb co nám počasí dovolí".

Počasí nám  tentokrát nepřálo, vítr foukal, ale  přeháňky nás  nešetřily.  Pro případ mokré varianty, jsme pro děti  měli připravené  na zahřátí v klubovně na hřišti dovednostní soutěže: skákání v pytli, běhání, skákání po jedné noze, pozadu, přeskakování lavičky či posílání tiché pošty. V mezičase mezi přeháňkami se podařilo draky vypustit, létali téměř sami.

Za sportovní výkony, výdrž a dovednost byly děti odměněny věcnými cenami.

Děkujeme všem zúčastněným, kteří se vydali i přes nepřízeň počasí vyzkoušet si " sportovního odpoledne".

Fotodokumentace: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/32-drakiada-6-10-2017

 

Tato akce byla realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

 

 

 

 

V pátek 15.9.2017 pořádal spolek Za horami Orlické Záhoří pro rodiče a děti PAŠERÁCKOU STEZKU. Soutěže v běhu, skákání do dálky, házení medicinbalem a krikeťákem, prolézání pytlem, naplňování misky vodou, doplňovaly  soutěže vědomostní např. poznávání zvířecích stop,  předmětů z kouzelného pytlíku a nakonec omalovávání. Všichni soutěžící byli  za svoje výkony odměněni.  Akce se uskutečnila za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Fotodokumentace - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/31-paseracka-stezka-15-9-2017