Logo cz pl eu barevne
V pátek 7.10.2022 se v Orlickém Záhoří konal Slet draků. Počasí pro tuto tradiční akci bylo velmi příznivé, dráčci létali a o zábavu s nimi nebyla nouze😊. Děkujeme všem dětem a rodičům za jejich hojnou účast.
Akce se konala v rámci projektu Společně kulturně CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002652, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
DSC 0297
DSC 0271
DSC 0295
DSC 0274

Ocenění