O víkendu 22.-23.6.2019 pořádala Obec Orlické Záhoří tradiční POUŤOVÉ OSLAVY.

V sobotu odpoledne se v kapli Navštívení Panny Marie v Černé Vodě sešli poutníci z blízka i  z daleka a zahájili spolu s duchovním správcem farnosti Mons. Josefem Suchárem mši svatou a také  program tradičních oslav obce. Po mši svaté se v kapli rozezněly tóny lesnice, na kterou hrál Filip Trejtnar.

Odpoledne patřilo dětem, které si hrály, soutěžily,  ale i zpívaly s klaunem. O večerní zábavu se postarala kapela Relax.

Nedělní poutní mše byla doprovázena překrásným zpěvem Elišky Hrochové za doprovodu varhan, na které hrál její otec Josef Hroch.

Slavnostního  zahájení a přivítání všech poutníků na návsi se ujal místostarosta Ing. Libor Krček, který je i seznámil s odpoledním programem.

Zpěv  Elišky Hrochové zněl nejen v kostele, ale i na venkovním pódiu za doprovodu jejího otce a  zpříjemnil slavnostní atmosféru. 

Vystoupení dětí z místní školy a školky za doprovodu a pomoci jejich učitelek Radomíry Šafářové a Evy Poislové bylo pro všechny posluchače také příjemným zpestřením. Děti, které navštěvují ZUŠ předvedly své nástroje a že jich nebylo málo (harmonika, kytary hned dvě a elektronické piáno).

V tradičních krojích vystoupil pěvecký sbor Orlickohorských, pod vedením pana Aloise Galleho. V jejich repertoáru jsou písně v německém jazyce s místním dialektem.

Závěr pouťových oslav patřil Mírovi a Veronice Tomanovým, kteří hráli k tanci i poslechu.

 

 Fotodokumentace http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/88-pout-22-23-6-2019

 

 

 

Ve středu 12.6.2019 pořádala Obec Orlické Záhoří v rámci projektu 10 let spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001778

poznávací zájezd č. 2 do Paláce Marianny Oranžské  v Kamienci Ząbkowickém.

Palác je architektonickou perlou Dolního Slezska a nejlepším příkladem neogotické architektury. Byl postaven v první polovině XIX. století z iniciativy princezny Marianny Oranžské (1810-1883) dle předlohy architekta Karla Schinkla. Po jeho smrti stavební plán realizoval jeho student mladý architekt Ferdinand Martius. 

Základní kámen pro stavbu paláce byl položen 15. října 1838. A 20. dubna začaly práce na výstavbě sídla. Princezna neustále zasahovala do designu paláce a měnila nejmenší detaily.

V paláci bylo více než 100 větších a menších místností, kaple a dva velké sály. V jednom z nich, tak zvaném jídelním sále se nacházely dvě obrovské fresky, "Svatba v Káni" a "Baltazarova slavnost".Výstavba paláce byla dokončena o 33 let později, drobné práce a vybavení interiéru paláce trvaly do roku 1902. Po II. světové válce začala devastace a rozkrádání majetku paláce a to, co zbylo podlehlo požáru v lednu roku 1946. V roce 1986 byla nemovitost pronajata soukromé osobě na dobu 40 let.V roce 2012 získala obec Kamieniec Ząbkowicki chátrající objekt a následně přistoupila k jeho rekonstrukci. Díky investicím, které zahrnují údržbu, opravy a rekonstrukci, objekt získává ztracený lesk a od května 2013 je zpřístupněn pro návštěvníky. 

Další zastávkou v Kamienci Ząbkowickém byl klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde  nám místní kněz  umožnil prohlídku kostela a oratoře, vystavují zde bohoslužebné předměty (lucerničky, svícny, ornáty, kalichy a různé liturgické předměty). Místní farnost spolupracuje s farností Neratov, která v rámci jejich společného projektu "Víra nás spojuje" zpřístupnila k prohlídce  také oratoř v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově.

Poslední poznávací zájezd č. 3  v rámci projektu 10 let spolu se uskuteční ve středu 25.9.2019 na zámek Książ.

Fotodokumentace: http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/86-poznavaci-zajezd-c-2-12-6-2019

 

 

 

 

 

Ve středu 15.5.2019  pořádala Obec Orlické Záhoří  v rámci projektu „10 let spolu“ registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001778 poznávací zájezd č. 1  do Bystrzycy Klodzkiej za atraktivitami města a na zámek do Miedzylesie.

V Bystrzycy Klodzkiej jsme spolu s průvodci navštívili Filumenistické muzeum,  vystoupali na Kladskou baštu a Vodní bránu, prohlédli sředověký pranýř na Malém Rynku a následně ochutnali polské tradiční pokrmy.

Poté jsme přejeli do Miedzylesie, kde nás čekala  zajímavá prohlídka zámku, který je postupně rekonstruován.

Součástí zámku je  funkční hotel s restaurací, který býval dřve konírnou.

20190515 084722

Fotodokumentace: 

http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/84-poznavaci-zajezd-zamek-miedzylesie-atraktivity-bystrzycy-klodzkiej-15-5-2019

 

 

 

 

 

Vernisáž výstavy - Krajina příběhů 7. 5. 2019 Orlické Záhoří

V úterý 7.5.2019 dopoledne proběhla v místní škole beseda s Rostislavem Bartoněm, autorem fotografií  celoroční výstavy Krajina příběhů .

 Vyprávění zážitků  a příběhů při focení nadchlo děti i dospělé. Po besedě byla slavnostně v místním kostele sv. Jana Křtitele otevřena

Celoroční výstava fotografií Rostislava Bartoně Krajinou příběhů.

 

Otevřeno po domluvě v informačním centru v Orlickém Záhoří (tel.: +420 494 542 033, +420 725 081 136):

květen – srpen: po – pá:   07:00 – 15:00

                           so:             08:30 – 12:30         13:00 – 15:00

září – duben:    po – pá:     07:00 – 15:00

 

20190507 100314

 

20190507 100357

 

20190507 110928

 

20190507 110951

 

20190507 110958

 

20190507 111010

 

V sobotu 27.4.2019 od 17:00 hodin pořádal na hřišti Sbor dobrovolných hasičů v Orlickém Záhoří tradiční Pálení čarodějnic.

V  příjemné přátelské atmosféře se sešlo v průběhu akce okolo stovky lidí, občerstvení a volná zábava pokračovala do nočních hodin.

 

DB1B5E14 AE03 4453 BBC5 567AA5D9CC5B

 

 

 

Ocenění