Královéhradecký kraj poskytl návratnou finanční výpomoc na základě individuální žádosti č. smlouvy RG/fin/2/2017 k předfinancování projektu "Poznej Sudety na lyžích" spolufinancovaného z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, s partnerstvím města Bystrzyca Klodzka, na výstavbu parkoviště o kapacitě 65 aut a 5 autobusů, výstavbu osvětleného běžeckého okruhu v délce 4,6 km a nákup rolby, v celkové  výši Kč 16.652.774,-.

Královéhradecký kraj poskytl návratnou finanční výpomoc k výše uvedenému projektu  od 1.10.2017 do 31.12.2018.

 

 

 

 

 

 

Ocenění