Název projektu: Obec Orlické Záhoří - revitalizace a rekonstrukce brownfield

IROP CZ RO B C RGB

Popis projektu: Projekt je zaměřen na revitalizaci bývalé peletkárny v Orlickém Záhoří. Objekt se stane objektem občanské vybavenosti. Bude zde umístěn sklad obecní techniky, hasičská zbrojnice (3 garážovaná místa pro stání JDSH Orlické Záhoří, šatna pro hasiče) , víceúčelový sál, cvičná kuchyň a keramická dílna včetně nezbytného sociálního zázemí. Na okolním pozemku, který má asfaltový povrch, budou umístěné kontejnery na tříděný odpad, posypový materiál a pod. Návštěvníci víceúčelového sálu, keramické dílny a cvičné kuchyně zde budou mít možnost zdarma zaparkovat.

Termín realizace projektu: 07/2019 – 11/2020

Výše dotace: 15 413 927 Kč

Ocenění