Modernizace zařízení a vzájemné pomoci při mimořádných událostech v Orlických a Bystřických horách,
reg. č.: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000899  

 

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na modernizaci zařízení a vzájemné pomoci při mimořádných událostech v Orlických a Bystřických horách. Partneři společně vytvoří systém informování, pro usnadnění komunikace zasahujících osob bude vydán česko-polský kapesní slovníček pro hasiče, bude zakoupena speciální strojová technika a proběhnou společná cvičení a školení na obou stranách hranice.

 

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných událostí a krizových situací na území Orlických a Bystřických hor. Cíle bude dosaženo nezbytným dovybavením dotčených záchranných jednotek, které se aktivně účastní řešení mimořádných událostí a krizových situací na obou stranách hranice s cílem snížení škod na zdraví a majetku obyvatel Orlických a Bystřických hor a vytvořit kvalitní a spolehlivý systém informování o krizových situacích. Jedná se o systémové řešení, jehož výsledkem je společný zásah.

 

Termín realizace: 07/2017 – 6/2018

 

Schválený rozpočet: 722 516,42 EUR, z toho EFRR 614 137,00 EUR

 

 20180212 091636

 

MEZINÁRODNÍ HASIČSKÉ CVIČENÍ 14.10.2017 - https://www.rda-rk.cz/clanky-mezinarodni-hasicske-cviceni.html


 FOTODOKUMENTACE ZE ZÁSAHU V LASÓWCE (PL) 14.11.2017 http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/38-foto-hasici-14-11-2017-lasowka-pl

 

pozvánka bez praporu
 
FOTODOKUMENTACE VYPROŠŤOVACÍ TECHNIKY JCB FASTRAC - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/59-hasici-modernizace

 

Aktuality - Regional Development Agency: https://www.rda-rk.cz/clanky-prihranicim-se-nesl-zvuk-hasicskych-siren.html

FOTODOKUMENTACE 18.5.2018 - http://www.orlickezahori.eu/index.php/galerie/category/61-hasici-18-5-2018