Historické věže Kladského pomezí, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000326

 nahled 576 logo standardni varianta cely nazev fondu

Informace o projektu:

Vedoucí partner:    Obec Orlické Záhoří

Projektový partner: Gmina Bystrzyca Kłodzka, Římskokatolická farnost Neratov

Realizace projektu: 1.4.2017 – 31.12.2018

 

Aktivity projektu:

V rámci aktivity bude realizována renovace a zpřístupnění tří významných objektů kulturního dědictví, jedná se o zapsané kulturní památky (nad)regionálního významu.

Orlické Záhoří - zpřístupnění věže kostela sv. Jana Křtitele umožní její využití jako přirozeného vyhlídkového místa na obě strany hranice. Úpravou části půdního prostoru nad lodí vznikne prostor pro instalace prezentující Kladské pomezí, vč. virtuální prohlídky regionu, motivující k návštěvě dalších cílů a tím k prodloužení pobytu. Součástí instalací budou makety partnerských památek, motivující k jejich návštěvě. Věž ani půdní prostor nejsou dosud přístupné a vznikne tak zcela nová atraktivita pro turisty.

Neratov - stavební úpravy na obou věžích kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je po staletí významným poutním místem pro obyvatele obou zemí. Věže při historické devastaci kostela přišly o původní kopule, mají nyní provizorní zastřešení a celkově jsou pro turisty v širší míře nepřístupné. Realizací souboru prací budou zpřístupněny a upraveny tak, aby mohly plně sloužit jako významná turistická atraktivita regionu. Realizovány budou i naučné instalace (panely, obrázky a výstavy atd.) prezentující význam a pohnutou historii lokality a společného regionu.

Bystřice Kladská - restaurování Kladské věže ze 14. století, jež je součástí městského opevnění. Věž bude využita jako vyhlídkové místo. Bystřice Kladská je v regionu jediným místem, kde je dochováno kompletní středověké opevnění, které je významným turistickým cílem. Součástí projektu bude i vybudování zázemí pro obsluhu památky jako turistického cíle a realizace naučných instalací.

PUBLICITA PROJEKTU A3

IMG 20171020 151135

IMG 20171020 151205 Kopírovat

 

 

Koordinační schůzka  Bystrzyca Klodzka 18.6.2018

20180618 091931

 Koordinační schůzka Neratov 19.9.2018

IMG 20180919 092817

IMG 20180919 091333

Koordinační schůzka v Orlickém Záhoří  22.12.2016

Koordinační schůzky v Orlickém Záhoří 5.5. 2017, 3.7.2017,14.9.2017, 18.10.2017, 13.12.2017

Koordinační schůzky v Orlickém Záhoří 22.1.2018, 4.4.2018,12.12.2018

20180404 091121

 

20171213 091608 Kopírovat

 

3.7.2017 Kopírovat


 

 

 

 

IMG 20170914 090748 Kopírovat

 20181212 093720

Ohlasy: 

http://www.orlickezahori.eu/index.php/ohlasy/700-katolicky-tydenik-45

http://www.orlickezahori.eu/index.php/ohlasy/684-rychnovsky-denik-2-11-2018

 http://www.orlickezahori.eu/index.php/ohlasy/702-orlicky-tydenik-13-11-2018

http://www.orlickezahori.eu/index.php/ohlasy/709-orlicky-tydenik-27-11-2018